Các câu hỏi phỏng vấn visa du học Mỹ thường gặp

Các câu hỏi phỏng vấn visa du học Mỹ được liệt kê ở đây giúp bạn chuẩn bị trước khi gặp viên chức lãnh sự. Phỏng vấn visa du học Mỹ xoay quanh các vấn đề học tập, nghề nghiệp, chọn trường, chọn ngành, bản thân học sinh... Hãy ghi câu trả lời ra giấy, tập đi tập lại nhưng không cần phải học thuộc lòng.

Câu hỏi phỏng vấn du học Mỹ về kế hoạch du học

Câu hỏi về kế hoạch học tập

 • Why are you going to the US?

 • What will you specialize in for your degree?

 • What will be your major?

 • Where did you go to school now?

 • Who is your current employer? What do you do?

 • Why are you planning to continue your education?

 • Can you not continue your education in your home country?

 • How will this study program relate to your past work or studies?

Câu hỏi phỏng vấn du học Mỹ về việc chọn trường

Câu hỏi về chọn trường

 • How many colleges did you apply to?

 • How many schools did you get admitted to?

 • How many schools rejected you?

 • Have you been to the US before?

 • Do you know your professors at that university? What are their names?

 • What city is your school located in?

0902062626 (Ms Xuyên)

Câu hỏi phỏng vấn du học Mỹ về kết quả học tập trong quá khứ

Câu hỏi về học tập

 • What are your test scores (GRE, GMAT, SAT, TOEFL, IELTS)?

 • What was your previous GPA?

 • How will you manage the cultural and educational differences in the US?

 • How good is your English?

 • Why do you want to pursue a degree in the US?

 • Why not study in Canada, Australia or the UK?

 • What do you know about US schools?

 • Can I see your high school/college diploma?

Câu hỏi phỏng vấn du học Mỹ về tài chính

Câu hỏi về tài chính

 • What is your monthly income?

 • What is your sponsor’s annual income?

 • How do you plan to fund the entire duration of your education?

 • How much does your school cost?

 • How will you meet these expenses?

 • Who is going to sponsor your education?

 • What is your sponsor's occupation?

 • How else will you cover the rest of your costs?

 • Do you have a copy of your bank statements?

 • Did you get offered a scholarship at your school?

 • Can I see your tax returns?

Câu hỏi phỏng vấn du học Mỹ về kế hoạch sau tốt nghiệp

Câu hỏi về kế hoạch sau tốt nghiệp

Về mặt kỹ thuật, visa F-1 chỉ cấp cho những người sẽ về nước sau khi tốt nghiệp. Mặc dù vậy, không ai bắt buộc bạn phải về nước, các chương trình như OPT, H1B cho phép bạn ở lại Mỹ khi có chủ sử dụng lao động bảo lãnh.

 • Do you have relatives or friends currently in the US?

 • What are your plans post-graduation?

 • Do you have a job or career in mind after you graduate

 • Do you plan on returning back to your home country?

 • What are your plans after graduation?

 • Are you sure you won't stay in the US?

 • Will you continue to work for your current employer after you graduate?

3 mẹo phỏng vấn visa F1 thành công

Thể hiện mạnh mẽ lý do bạn muốn du học Mỹ

Người phỏng vấn sẽ hỏi bạn những câu hỏi rất cụ thể liên quan đến quá trình suy nghĩ của bạn về những quyết định bạn đã thực hiện trong cuộc đời. ...

Mang theo tất cả hồ sơ cần thiết

Người phỏng vấn của bạn sẽ yêu cầu xem các tài liệu cần thiết của bạn trong cuộc phỏng vấn của bạn. ...

Hãy tự tin

Hãy xem buổi phỏng vấn như buổi trò chuyện. Trả lời đúng câu hỏi, thoải mái, vui vẻ, tự tin sẽ giúp bạn ghi điểm trước viên chức lãnh sự.