Visa J-1 Mỹ là gì?

Có 3 loại visa du học Mỹ: F-1, M-1 và J-1. Visa F-1 là visa cấp cho học sinh, sinh viên du học dài hạn tại Mỹ. M-1 là visa được cấp cho sinh viên theo chương trình đào tạo nghề. Riêng J-1 là visa được cấp cho học sinh đến Mỹ với mục đích trao đổi văn hóa.

Visa J-1 Mỹ là gì

Visa J-1 Mỹ là visa không định cư được cấp bởi Bộ Ngoại giao Mỹ dành cho học sinh, giáo viên và khách trao đổi tham gia chương trình trao đổi văn hóa, y tế hoặc đào tạo kinh doanh tại Mỹ.

Đương đơn xin visa J-1 phải đáp ứng điều kiện chương trình, trình độ tiếng Anh và phải được bảo trợ bởi một trường đại học, hoặc tổ chức tư nhân hay một chương trình của chính phủ. Năm 2019, có 353.300 visa J-1 được cấp.

Visa J-1

Visa J-1 Mỹ là visa chương trình trao đổi văn hóa

Ai đủ điều kiện xin visa J-1

 • Au Pair: Chăm sóc con gia đình người Mỹ và học tại trường sau phổ thông. Có bằng tốt nghiệp PTTH. Từ 18 đến 26 tuổi. Đạo đức tốt.

 • Camp Counselor:

 • Government visitors

 • Interns/ Thực tập

 • International visitors

 • Physicians

 • Professors and Research Scholars

 • Short-term Scholars

 • Specialists in different areas

 • University Students/ Sinh viên đại học

 • Secondary School Students/ Học sinh phổ thông

 • Teachers

 • Trainees

 • Work and Travel Participants

Chi tiết có thể tham khảo: https://j1visa.state.gov/wp-content/uploads/2017/06/Exchange-Visitor-Program-Category-Requirements.pdf

Điều kiện xin visa J1

Giữ trẻ/ Au pair

Mục đích

Giữ trẻ ở gia đình người Mỹ và tham gia lớp học ở một trường được công nhận.

Trình trạng

Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Điều kiện

Từ 18 - 28 tuổi. Đã trải qua điều tra đạo đức và hồ sơ cá nhân.

Thời gian ở Mỹ

12 tháng. Được gia hạn 6, 9 hoặc 12 tháng.

Tham gia tiếp

Được. Sau 24 tháng rời khỏi Mỹ.

Thực tập/ Intern

Mục đích

Thực tập nằm trong cấu trúc chương trình học.

Trình trạng

Đăng ký vào chương trình học ở ngoài nước Mỹ hoặc tốt nghiệp trong vòng 12 tháng.

Điều kiện

Hiện đang học chương trình cao đẳng, đại học ở ngoài nước Mỹ hoặc đã tốt nghiệp không quá 12 tháng trước khi chương trình thực tập bắt đầu.

Thời gian ở Mỹ

3 - 12 tháng.

Tham gia tiếp

Được. Nếu chương trình thực tập tiếp theo ở cấp độ cau hơn.

Trao đổi sinh viên/ College and university student

Mục đích

Học tại một trường được công nhận hoặc tham gia chương trình thực tập sinh viên.

Trình trạng

Phải là sinh viên. Theo chương trình thực tập phải đăng ký vào một trường đại học hoặc cao đẳng.

Điều kiện

Đăng ký vào khóa học tại Mỹ. Nguồn tài trợ chính không đến từ bản thân hoặc gia đình.

Thời gian ở Mỹ

Thời gian của khóa học. Hoặc 24 tháng đối với chương trình không lấy bằng. Hoặc 12 tháng đối với chương trình thực tập.

Tham gia tiếp

Được.

Trao đổi học sinh trung học/ Secondary student

Mục đích

Học tại một trường công lập hoặc tư thục được công nhận trong một học kỳ hoặc một năm học, sinh sống tại gia đình bản xứ người Mỹ.

Trình trạng

Học sinh trao đổi chưa học quá lớp 11. Tuổi từ 15 đến 18.5.

Điều kiện

Tất cả học sinh trao đổi phải đăng ký học toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục được công nhận.

Thời gian ở Mỹ

Không được ở nhiều hơn 1 học kỳ hoặc nhiều hơn 2 học kỳ.

Tham gia tiếp

Không.

Các bước xin visa J-1

Visa J-1 cho phép nhập cảnh vào Mỹ để tham gia chương trình trao đổi văn hóa.

Bước 1. Tìm tổ chức bảo trợ

Bước 2. Nộp đơn DS-2019

Bước 3. Đóng phí

Bước 4. Phỏng vấn

Các bước xin visa J1

Sự khác nhau giữa J-1 và F-1

So sánh J1 và F1
Visa F1 vs visa J1