Câu hỏi tiếng Anh khi mới đến host family

Đến sống tại gia đình bản xứ người Mỹ chắc chắn các cháu sẽ không khỏi bở ngỡ. Dưới đây là những câu hỏi tiếng Anh mà các cháu có thể sử dụng để làm quen với nếp sống của gia chủ.

Những câu hỏi dành cho ngày đầu tiên đến sống tại nhà host

Những câu hỏi tiếng Anh dành cho học sinh khi lần đầu tiên đến sống tại host family.

Quần áo

 1. What is the procedure for dirty clothes?

 2. Where do I keep clothes until wash day?

 3. Should I wash my own clothes and underclothes?

 4. Should I iron my own clothes?

 5. What is the procedure if I need to iron my clothes?

 6. May I use the iron, washing machine, sewing machine, etc.?

 7. May I use the iron, washing machine, sewing machine at any time?

 8. What is the procedure for laundering clothes? Where do I keep dirty clothes until they are to be washed?

 9. May I use kitchen appliances such as the microwave, dishwasher or stove?

 10. May I use the stereo, TV, computer, etc., at any time? Are there restrictions on computer and Internet use?

Vệ sinh

 1. When is a convenient time for me to use the shower / bath (a.m. or p.m.)?

 2. When is the best time for me to shower or bathe?

 3. When is the most convenient time for me to use the bathroom on weekday mornings (in order to get ready for school)?

 4. May I use the family's shampoo and tooth paste or should I buy my own?

 5. May I use the family’s bathroom toiletries (toothpaste, soap, etc.), or am I responsible for purchasing my own?

 6. Is there anything special about using the bathroom I should know?

 7. Where may I keep my toiletries?

 8. Where can I keep my bathroom accessories?

Ăn uống

 1. When are mealtimes?

 2. What time will meals be served?

 3. What can I do to assist at mealtimes (help prepare meals, set the table, wash dishes, empty garbage)?

 4. Do I have any responsibilities at meal times, such as to set or clear the table, wash or dry the dishes, dispose of the garbage?

 5. May I help myself to food and drink any time or should I ask first?

 6. May I help myself to food and drinks (non-alcoholic) at any time or must I ask first?

 7. What are your rules about my drinking alcohol?

Giờ giấc

 1. What time must I get up weekday mornings?

 2. What time must I get up (on weekdays, on weekends)?

 3. What time should I get up weekends and holidays?

 4. What time must I be at home on school nights if I go out?

 5. What time must I go to bed weekdays? Weekends?

 6. What time must I go to bed (on school nights, on weekends)?

 7. What time must I be in on weekends if I go out?

Phòng ngủ

 1. May I rearrange my bedroom?

 2. May I rearrange the furniture in my bedroom?

 3. May I put pictures or posters in my room?

 4. May I put posters or pictures on the walls of my room? If yes, how do you want things attached to the walls?

 5. What am I expected to do daily other than make my bed, always keep my room tidy, and clean the bathroom every time I use it?

 6. What areas of the house are strictly private, for example, your study, bedroom, pantry, etc.?

Bạn bè

 1. May my friends call me?

 2. May I call my friends?

 3. May I have friends stay overnight?

 4. May I have friends spend the night or visit during the day?

 5. What is your rule on entertaining friends in my room?

 6. Can I invite friends over during the day? After school? When no one else is home?

 7. What are the rules for going out at night and at what time must I be home? Can exceptions be made if I ask in advance?

Điện thoại, internet

 1. What are the rules about me using the telephone? Must I ask first?

 2. How do you want me to keep track the costs of my telephone calls?

 3. What is the telephone number here? How do I contact you in an emergency when I am not here?

 4. How do I make telephone calls? What are the rules about telephone calls? Local, Long Distance, International? How and when may I pay for calls I make? How do you want me to keep track of my expenses for telephone calls?

 5. What are the rules about access to the Internet and e-mail if there is a computer in the house? Are there time limits or time periods that use is permitted or prohibited? If you are not connected to the Internet, where can I find an Internet service to contact my family and friends?

 6. May I receive telephone calls from my friends? Are there times of the day when calls are not acceptable?

 7. Would you like me to phone home if I will be more than 30 minutes late?

 8. What is the procedure for mailing letters? What address do I use for my incoming mail?

 9. Do you have any dislikes, such as chewing gum, wearing a hat or curlers at the table, loud rock music, or smoking?

Hỏi thăm gia chủ

 1. What dates are the birthdays of family members?

 2. Do my host brothers or sisters have any dislikes?

 3. What are the dates of your birthdays?

 4. If I have a problem with the family or a family member that is bothering me, how do you want me to handle it? Write a note to you explaining it. Ask for a face-to-face discussion with you. Tell my Rotary counselor. Keep it to myself and live with it.

 5. Do any of you have any special dislikes? For example, chewing gum, types of music, being late, wearing a hat at the table, being interrupted while reading, etc.

Những câu hỏi khác

 1. When we go out as a family, should I pay for my own entrance fee, meals, etc.?

 2. What is the procedure about sending and receiving mail?

 3. What transportation is available to me? (Walking, bus, bicycle, being driven, riding with friends, etc) Are there times or places it is unsafe for me to walk unescorted? Are there rules about traveling with friends?

 4. What transportation is available for shopping or going to movies?

 5. How can I arrange to go shopping for personal items?

 6. What do I do about school lunch? If there is an expense, who pays?

 7. How do I enroll in school?

 8. What else can I do around the house (yard work, help clean, babysit)?

 9. What arrangements should I make for school lunch?

 10. What are the transportation arrangements (car, bus, bike, walking, etc.)?

Những câu hỏi khác

 1. Is there anything else you would like me to know?

 2. Is there anything else I can do around the house to be of help?

 3. Is there anything else we should discuss?

Những câu hỏi dành cho ngày thứ hai đến sống tại nhà host

Bạn đã làm quen với chủ nhà, bây giờ tìm hiểu về cuộc sống xung quanh của một du học sinh giao lưu văn hóa.

About the counselor : Về cố vấn

 1. Tell me a little about yourself and your family. Nói cho tôi biết chút ít về bản thân và gia đình của bạn.

 2. How long have you and your club been involved with the Designated Sponsor Organization? Bạn và câu lạc bộ của bạn đã tham gia với Tổ chức chỉ định như thế nào?

Emergency: Trường hợp khẩn cấp

 1. What is your contact information? Thông tin liên lạc của bạn là gì?

 2. Who is my emergency contact? Ai là người liên lạc khẩn cấp của tôi?

 3. How do I call for emergency help? Làm thế nào để tôi gọi giúp đỡ khẩn cấp?

 4. Are all the police available for help or are there different types of police? Tất cả các cảnh sát có sẵn để được giúp đỡ hay có những loại cảnh sát khác nhau?

Club Policy: Chính sách Câu lạc bộ

 1. Who should I go with? Can I go alone? Tôi nên đi với ai? Tôi có thể đi một mình được không?

 2. How long am I allowed / expected to talk? Tôi được phép / dự kiến sẽ nói chuyện bao lâu?

 3. What other events are there where I should wear my blazer? Tôi có nên mang áo choàng của tôi những sự kiện nào khác?

 4. Can I join these groups? Tôi có thể tham gia các nhóm này không?

 5. Who can introduce me to them? Ai có thể giới thiệu tôi với họ?

 6. Am I allowed to earn spending money? Tôi có được phép kiếm tiền không?

 7. When are the mandatory orientation weekends or meetings I need to attend? Khi nào thì các buổi họp cuối tuần hoặc cuộc họp bắt buộc tôi cần phải tham dự?

Money, allowance: Tiền, phụ cấp

 1. How much is my monthly allowance? Mức trợ cấp hàng tháng của tôi là bao nhiêu?

 2. When and where am I going to give the money for emergency fund? Khi nào và ở đâu tôi sẽ cung cấp tiền cho quỹ khẩn cấp?

 3. Should I open a bank account here in your country? Tôi có nên mở một tài khoản ngân hàng ở đây ở nước bạn không?

 4. Does the ATM charge me a fee each time I withdraw cash? ATM có tính phí tôi mỗi lần tôi rút tiền mặt không?

 5. Are there better banks than others that I should use? Có ngân hàng tốt hơn những ngân hàng khác mà tôi nên sử dụng không?

School: Trường học

 1. Who is going to show me the way to school on the first day and introduce me to the principal and school staff? Ai sẽ chỉ cho tôi cách đi học vào ngày đầu tiên và giới thiệu tôi với hiệu trưởng và nhân viên trường học?

 2. Are there any language tests I will have to pass to remain here? Có bất kỳ bài kiểm tra ngôn ngữ tôi sẽ phải vượt qua để ở lại đây?

 3. Am I required to have passing grades in school to remain here? Tôi có yêu cầu phải đậu lớp ở trường để ở lại đây không?

 4. Who can excuse me if I miss school for a Rotary event/meeting? Ai có thể tha thứ cho tôi nếu tôi bỏ lỡ một buổi họp / sự kiện Rotary?

Host families: Chủ nhà

 1. Will I have more than one host family? Tôi có nhiều gia đình chủ nhà không?

 2. Do you know all of my host families? Bạn có biết tất cả các gia đình chủ nhà không?

 3. When will I be able to meet them? Khi nào tôi có thể gặp họ?

 4. Whom should I call when I have problems with my host family? Tôi nên gọi cho ai khi gặp vấn đề với gia đ"nh chủ nhà?

Getting around: Đi một vòng

 1. What is the Club's policy on my travelling around the area? Chính sách của Câu lạc bộ về việc đi du lịch quanh khu vực của tôi là gì?

 2. Am I allowed to travel to other towns nearby? Tôi có được phép đi du lịch đến các thị trấn khác gần đó không?

 3. How far am I allowed to go by myself? Tôi được phép đi một mình sao?

 4. How does the public transportation work (bus, subway, train)? Phương tiện giao thông công cộng hoạt động như thế nào (xe buýt, tàu điện ngầm, tàu hỏa)?

 5. Am I allowed to travel by train or bus alone? Tôi có được phép đi du lịch bằng xe lửa hoặc xe buýt một mình không?

 6. What is the best way to travel around the city without asking my host parents to drive me around? Cách tốt nhất để đi du lịch vòng quanh thành phố mà không yêu cầu cha mẹ chủ nhà của tôi lái xe tôi xung quanh là gì?

 7. Will a car stop for me when I want to cross the road? Xe dừng lại cho tôi khi tôi muốn băng qua đường?

 8. What are the general social rules in the city? Các quy tắc xã hội chung trong thành phố là gì?

 9. What is the best place to go shopping for clothes, souvenirs or gifts? Nơi tốt nhất để đi mua sắm quần áo, quà lưu niệm là gì?

 10. Where is a good area for people my age to pass time and meet new people? Một khu vực tốt cho những người ở độ tuổi của tôi để vượt qua thời gian và gặp gỡ những người mới?

 11. Are there places in the City that I should avoid to be safe? Có nơi nào trong Thành phố mà tôi nên tránh để được an toàn không?

 12. Where is the post office? Bưu điện ở đâu?