Chi phí du học trung học Mỹ

Chi phí du học trung học Mỹ mới nhất tại các trường trung học phổ thông công lập, tư thục, trường công giáo, trường nội trú trọn gói ăn ở...

Trường trung học công lập (Public schools)

Học sinh quốc tế chỉ được phép học tối đa 1 năm học ở trường công lập, lớp 9 - 12, sau đó phải chuyển sang trường tư để học tiếp và phải đóng toàn bộ học phí. Chi phí một năm học tại trường công dao động từ $20,000 USD đến $40,000 USD; bao gồm học phí, ăn ở, đưa đón, giám sát.

  • Lớp 9 - 12, chỉ được học tối đa 1 năm sau đó phải chuyển sang trường tư.

  • Chi phí: $20,000 USD đến $40,000 USD/năm.

Trường trung học tư thục (Private schools)

Học sinh quốc tế được phép học từ lớp 1 - 12 ở trường tư thục. Chi phí một năm học tại trường tư thục bao gồm nhà ở gia đình bản xứ, bữa ăn, hỗ trợ và giám sát giao động từ $22,000 USD đến $60,000 USD.

  • Lớp 1 - 12, được phép học cho đến khi tốt nghiệp High School Diploma.

  • Chi phí: $22,000 USD đến $60,000 USD/năm.

Trường nội trú tư thục (Private boarding schools)

Học sinh quốc tế được phép học từ lớp 1 - 12 ở trường trung học nội trú tư thục. Chi phí dao động từ $30,000 USD đến $75,000 USD mỗi năm học. Tiền này bao gồm học phí, ăn ở, bảo hiểm, dạy tiếng Anh, hoạt động ngoại khóa, đồng phục, sách vở,... Du học sinh Việt Nam chủ yếu chọn dạng trường này.

  • Lớp 1 - 12, được phép học cho đến khi tốt nghiệp High School Diploma.

  • Chi phí: $30,000 USD đến $75,000 USD/năm.